Venue

Renaissance Mumbai Convention Centre Hotel

#2 & 3B,
near Chinmayanand Ashram,
Powai,
Mumbai, Maharashtra 400087